อโกด้า สนับสนุนโครงการ FLR349 ฟื้นป่าต้นน้ำ สร้างอาชีพชุมชน และท่องเที่ยวยั่งยืน

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา นายจอห์น บราวน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อโกด้า เซอร์วิสเซส จำกัด พนักงาน และพันธมิตรโรงแรม ร่วมกับ WWF ประเทศไทย องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก สหกรณ์นิคมแม่แจ่ม จำกัด และ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ 13  บริเวณบ้านโหล่งปง ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ทำกิจกรรมปลูกป่า ในโครงการ FLR349 และร่วมกันประกาศขับเคลื่อนเป้าหมายฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำ แก้วิกฤตโลกร้อน สร้างท่องเที่ยวชุมชนยั่งยืน โครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและอาหารยั่งยืน FLR349 ได้รับการสนับสนุนทุนจาก บริษัท อโกด้า เซอร์วิสเซส จำกัด สำหรับการปลูกต้นไม้ 6,000 ต้น บนพื้นที่ต้นน้ำรวม 37.5 ไร่ และดูแลสนับสนุนเกษตรกรจำนวน 10 ราย เพื่อปรับเปลี่ยนการทำเกษตรเชิงเดี่ยวใช้เคมี สู่การปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง ตามศาสตร์พระราชา นอกจากนี้ FLR349 ยังได้สนับสนุนโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ 13 ให้มีการปลูกพืช ผัก ผลไม้อินทรีย์ บนพื้นที่อีก 22.5 ไร่ เพื่อผลิตอาหารอินทรีย์สำหรับเป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ซึ่งมีนักเรียนกว่า 240 คน ตามแนวคิดของโครงการ คือการสร้างระบบอาหารปลอดภัยให้แก่โรงเรียนและชุมชน พร้อมกับการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ความร่วมมือในครั้งนี้ บริษัท อโกด้า เซอร์วิสเซส จำกัด ถือเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในภาคธุรกิจท่องเที่ยวแห่งแรก ที่ให้การสนับสนุนการฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำ FLR349 ซึ่งจะเป็นการสร้างอาชีพยั่งยืนให้กับเกษตรกร อาหารปลอดภัย อีกทั้งยังช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่ง   คุณจอห์น บราวน์ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อโกด้า เซอร์วิสเซส จำกัด ร่วมปลูกต้นไม้ฟื้นป่าต้นน้ำ   นักเรียนโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ 13 ร่วมปลูกต้นไม้ฟื้นคืนผืนป่าในโครงการ FLR349 บริเวณบ้านโหล่งปง ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ (ภาพหมู่) ความร่วมมือระหว่างทีมอโกด้า พันธมิตรโรงแรม WWF ประเทศไทย องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก สหกรณ์นิคมแม่แจ่ม จำกัด และโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ 13
  • กองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่า โครงการ วี คอมมูนิตี้ พลาซ่า 345หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 TEL:096-8390033 FOREST@FLR349.ORG