เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯของกองทุน ศึกษาดูงาน

วันที่ 6 - 7 มีนาคม พ.ศ. 2562  ทางกองทุน FLR349 ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร , บริษัท คูโบต้า จำกัด ได้พาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการของกองทุนฯ จากบ้านโหล่งปง ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  ศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มคูโบต้า จังหวัด ชลบุรี และดูการดำเนินงานกลุ่มเกษตรกร ภายใต้การสนับสนุนของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดจันทบุรี  เพื่อนำความรู้และเทคโนโลยี่ต่างๆ ในการจัดการฟาร์มในแบบสมัยใหม่ เข้าไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักเมืองหนาสวแของสมาชิกต่อไป
  • กองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่า โครงการ วี คอมมูนิตี้ พลาซ่า 345หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 TEL:096-8390033 FOREST@FLR349.ORG