นำเสนอแผนงานการปลูกป่า 2.5 ล้านต้น

กองทุน FLR349 นำเสนอแผนงานการปลูกป่า 2.5 ล้านต้น กองทุน FLR349 นำเสนอแผนงานการปลูกป่า 2.5 ล้านต้น สนับสนุนการเปลี่ยนอาชีพที่ยั่งยืนให้เกษตรกร 1,500 ครอบครัว ในพื้นที่กว่า 5,000 ไร่ ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ให้กับ ท่านอธิบดีกรมป่าไม้ได้รับทราบแชละร่วมสนับสนุนโครงการพร้อมพันธมิตรสำคัญ คือ ธ.ก.ส. , WWF , TOF , บริษัท เซ็นทรัลกรุ๊ป จำกัด  ฯลฯ
  • กองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่า โครงการ วี คอมมูนิตี้ พลาซ่า 345หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 TEL:096-8390033 FOREST@FLR349.ORG