การหารือความร่วมมือของกองทุนFLR349 กับ ธ.ก.ส. และบจก.คูโบต้า ประเทศไทย

การหารือความร่วมมือกนเพื่อพัฒนาพื้นที่สมาชิกภายใต้โครงการของกองทุน FLR349 เพื่อเป้าหมายสู่การผลิตสมัยใหม่ที่มีการใช้เครื่องจักรทันสม้ยมาพัฒนากระบวนการผลิตระหว่างกองทุน ฯ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  , บริษัท คูโบต้า ประเทศไทย ( วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562
  • กองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่า โครงการ วี คอมมูนิตี้ พลาซ่า 345หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 TEL:096-8390033 FOREST@FLR349.ORG