เปิดตัวโครงการ ณ.บ้านบัวใหญ๋ อ.นาน้อย จ.น่าน

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 กองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและอาหารยั่งยืน FLR349 เปิดตัวโครงการ พื้นที่ บ้านบัวใหญ่ อ .นาน้อย จ.น่าน เพื่อฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ข้าวโพคเลี้ยงสัตวืเป็นการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง เพื่อสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัยสามารถพื่งพาตนเองในชุมชนได้และค่อยจัดจำหน่ายในท้องถื่นมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 35 รายพื้นที่ รวม 200 ไร่ โดยมีเป้าหมายสู่การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน SDGs
(THAI) บรรยากาศในงาน
(THAI) บรรยากาศในงาน
(THAI) บรรยากาศในงาน
(THAI) บรรยากาศในงาน
  • กองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่า โครงการ วี คอมมูนิตี้ พลาซ่า 345หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 TEL:096-8390033 FOREST@FLR349.ORG