รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อง,อธิบดีกรมป่าไม้,ธ.ก.ส. ,TOF , WWF ร่วมเป็นสักขีพยานการมองเงินค่าดูแลป่า

ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และท่านอธิบดีกรมป่าไม่ , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร , TOF , WWF  ร่วมกันเป็นสักขีพยานการมองเงินค่าดูแลป่าของสมาชกตามโครงการ กองทุน FLR349 พื้นที่ ตำบลบ้านทับ ในโอการที่ท่านได้มาตรวจราชการโครงการแม่แจ่มโมเดล อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ( 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2561)
  • กองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่า โครงการ วี คอมมูนิตี้ พลาซ่า 345หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 TEL:096-8390033 FOREST@FLR349.ORG