ผู้ประกอบการจากจังหวัดจันทบุรีเข้าเยี่ยมชมโครงการ

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2562 ทางกองทุน FLR349 , ธนาคารเ้พื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เชียงใหมา่ และสมาชิกโครงการของกองทุนฯ ที่บ้านโหล่งปง ได้ร่วมต้อนรับ ผู้ประกอบการจากจังหวัดจันทบุรีและได้พาเข้าชมพื้นที่โครงการของสมาชิกกองทุน ที่บ้านโหล่งปง ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อพัฒนาความร่วมมือกันในการรับซื้อผลผลิตต่อไป
  • กองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่า โครงการ วี คอมมูนิตี้ พลาซ่า 345หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 TEL:096-8390033 FOREST@FLR349.ORG