กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อการปฎิบัติจริง ณ.บ้านบัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน

กิจกรรมการเรียนรู้เืพื่อการปฎิบัติจริง ณ.บ้านบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  การฟื้นฟูดิน การทำหัวเชื้อจุลินทรีย์สรรพสิ่ง การทำปุ๋ยหมักคุณภาพสูง การเตรียมพื้นที่ปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างตาม โมเดลกองทุน FLR349
  • กองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่า โครงการ วี คอมมูนิตี้ พลาซ่า 345หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 TEL:096-8390033 FOREST@FLR349.ORG