คณะผู้บริหารจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนภูมิพล เข้าเยื่ยมชมการดำเนินงาน

คณะผู้บริหารจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของกาองทุน FLR349 ณ.พื้นที่โครงการ  ตำบลบ้านทับ  พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานระหว่าง อ.บ.ต.บ้านทับ กับกองทุน FLR349  และแนงานในอนาคตกับเป็นหมายการฟื้นฟูปาต้นน้ำแม่แจ่มและอาชีพของเกษตรกร   500 ครอบครัว ด้วยการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง 50,000 ไร่  ทั้งนี้ทางคณะผู้บริหารการไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล ได้กล่าวชื่นชมกระบวนการทำงานและโมเดลของกองทุนและเชื่อว่าจะสามารถพัฒนาพื้นที่เป็าหมายจที่ตั้งไว้ได้ โดยทางการไฟฟ้าจะเร่งดำเนินการพัมนาความร่วมมือกับกองทุนฯ เพื่อร่วมกันปลูกป่าต้นน้ำแม่แจ่มร่วมกันเพื่อความยั่งยืนของทุกฝ่ายต่อไป (24 มากราคม พ.ศ.2562)
  • กองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่า โครงการ วี คอมมูนิตี้ พลาซ่า 345หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 TEL:096-8390033 FOREST@FLR349.ORG