งานขุดอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในพื้นที่สมาชิกโครงการกองทุน FLR349

งานขุดอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในพื้นที่สมาชิกโครงการของกองทุน FLR349 ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนวิถีการเพาะปลูกจากข้าวโพคเลี้ยงสัตว์มาเป็น "ป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง"โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา ได้ป่าฟื้นคืน ได้อาชีพยั่งยืน ได้อาหารปลอดภัย
  • กองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่า โครงการ วี คอมมูนิตี้ พลาซ่า 345หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 TEL:096-8390033 FOREST@FLR349.ORG