เปิดศูนย์ Center for Social Impact

กองทุน FLR349 ได้เข้าร่วมงานกิจกรรมเปิดศูนย์ CSI ( Center for Social Impact ) มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ และ กิจกรรมการเปิดตัวสมาคม SE Thailand โดยมีเครือข่ายผู้ประกอบการทางสังคมเชียงใหม่ เข้าร่วมจำนวนมาก  โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองเชียงใหม่ด้วยโมเคลธุรกิจเพื่อสังคมของคนเชียงใหม่
  • กองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่า โครงการ วี คอมมูนิตี้ พลาซ่า 345หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 TEL:096-8390033 FOREST@FLR349.ORG