หารือเครือข่ายผู้ประกอบการทางสังคม เชียงใหม่

กองทุน FLR349 ร่วมกับ Center for Social Impact มหาวิทยาลัยพายัพ ได้จัดประชุมหารือ เครือข่ายผู้ประกอบการทางสังคมเชียงใหม่
  • กองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่า โครงการ วี คอมมูนิตี้ พลาซ่า 345หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 TEL:096-8390033 FOREST@FLR349.ORG