สร้างเสริมสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการบริโภคและการผลิต

การสัมมนาโครงการ " สร้างเสริมสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน" วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 กองทุน FLR349 ได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาโครงการ"สร้างเสริมสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน" จัดโดย WWF ประเทศไทยที่โรงแรมสุโกศล เพื่อร่วมกันกับองค์กรพันธมิตรต่างๆ ในการผลักดันรูปธรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) ที่ชัดเจนให้เกิดขึ้นในประเทศไทย
  • กองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่า โครงการ วี คอมมูนิตี้ พลาซ่า 345หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 TEL:096-8390033 FOREST@FLR349.ORG