Forest Landscape Restoration Fund

การรับมอบต้นกล้ามะม่วงแก้วขมิ้น

ทางสมาชิกโครงการกองทุน FLR349 พื้นที่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ได้เข้ารับมอบต้นกล้ามะม่วงแก้วขมิ้น จำนวน 4,500 ต้น เพื่อสนับสนุนการปลูกป่าสามอย่าง ประโยชน์สี่อย่าง ของสมาชิกกองทททุนจากสวนประดับพันธ์ุไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์  ทางกองทุนขอขอบพระคุณ มา ณ. ที่นี้(วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2562)