การปลูกป่า ณ.บ้านบัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562  เมื่อฝนตกความมีชีวิตชีวาของชีิวิตเกษตรกรก็กลับมา.....บ้านบัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการของกองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและอาหารยั่งยืน Flr349  เริ่การปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของตัวเองตามหลักการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง มุ่งสู่เป้าหมายยการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน
  • กองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่า โครงการ วี คอมมูนิตี้ พลาซ่า 345หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 TEL:096-8390033 FOREST@FLR349.ORG