ว่าด้วยการขับเคลื่อนการบริโภคและการผลิดที่ยั่งยืนเชิงพื้นที่

การทำบันทึกความเข้าใจ"ว่าด้วยการขับเคลื่อนการบริโภคและการผลิดที่ยั่งยืนเชิงพื้นที่เพื่อสร้างพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารและปกป้องพื้นที่ป่าต้นน้ำ" ภาพประสัติศาสตร์เมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมา การทำบันทึกความเข้าใจ " ว่าด้วยการขับเคลือนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนเชิงพื้นที่ เพื่อสร้างพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารและปกป้องพื้นที่ป่าต้นน้ำ" ขององค์กรพันธมิตรทั้ง 5 องค์กร ซึ่งสุดท้ายมีการพัฒนาเป็นการจัดตั้งกองทุน FLR349 ในอีกหนึ่งปีต่อมา
  • กองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่า โครงการ วี คอมมูนิตี้ พลาซ่า 345หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 TEL:096-8390033 FOREST@FLR349.ORG