กองทุนFLR349 เข้าพบหารือกับกองทุนสัตว์ป่าสากลโลก(WWF)

กองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่า  หรือ กองทุน FLR349 โดยเลขาธิการกองทุน นายรัฐภัทร์ ศรีจันทร์กลัด และท่านที่ปรึกษากองทุนท่านชลทิศ สุรัสสวดี เข้าหารือกับกองทุนสัตว์ป่าสากลโลก(WWF) ในฐานะองค์กรร่วมจัดตั้งกองทุน วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2562 ที่สำนักงานกองทุนสัตว์ป่าสากลโลก(WWF) ประเทศไทย
  • กองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่า โครงการ วี คอมมูนิตี้ พลาซ่า 345หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 TEL:096-8390033 FOREST@FLR349.ORG