กองทุนFLR349 หารือร่วมกับ AFMA ประจำภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค

วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561 คณะกรรมการก่อตั้งกองทุน FLR349 และท่านที่ปรึกษาเข้าพบหารือกับคูณธิราช ฝ่ายบริหารAFMA ประจำภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค ในแนวทางการดำเนินการร่วมกันของสององค์กร
  • กองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่า โครงการ วี คอมมูนิตี้ พลาซ่า 345หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 TEL:096-8390033 FOREST@FLR349.ORG