หารือร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กองทุน FLR349 ได้ร่วมหารือกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการดำเนินการส่งเสริม และ สนับสนุน การปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างผ่านแอปพิเคช่ั่นจของ SET  กำหนดเปิดตัวอีกไม่นานนี้
  • กองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่า โครงการ วี คอมมูนิตี้ พลาซ่า 345หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 TEL:096-8390033 FOREST@FLR349.ORG