กองทุนFLR349ร่วมกับ WWF และบริษัท เซ็นทรัลกรุ๊ป จำกัดจัดทำโครงการต้นแบบ ณ.จังหวัดน่าน

กองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่า (FLR349) ร่วมกับ กองทุนสัตว์ป่าสากลโลก(WWF) และบริษัท เซ็นทรัลกรุ๊ป จำกัด ร่วมกันฟื้นฟูป่าและระบบอาหารยั่งยืนตามโมเดลป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างของกองทุนเป็นต้นแบบที่ บ้านบัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 20 ครอบครัว รวมพื้นที่ 100 ไร่ เป็าหมายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561)
  • กองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่า โครงการ วี คอมมูนิตี้ พลาซ่า 345หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 TEL:096-8390033 FOREST@FLR349.ORG