กองทุน FLR349 ร่วมกับ ธ.ก.ส. , มทร.ล้านนา ร่วมเสนอผลงานกับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี

กองทุน FLR349 ร่วมกันพันธมิตร คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  นำเสนอผลงานที่ผ่านมาให้กับท่านนายกรัฐนตรีและคณะรัฐในตรี ถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาภายใต้โครงการในพื้นที่ อำเภอแม่แจ่ม เนื่องในโอกาศตรวจราชการภายใต้โครงการแม่แจ่มโเดล (14 มกราคม พ.ศ.2562)
  • กองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่า โครงการ วี คอมมูนิตี้ พลาซ่า 345หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 TEL:096-8390033 FOREST@FLR349.ORG