กองทุน FLR349และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ส่วนงานคุ้มครองผู้บริโภค ได้ร่วมกันตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการ

กองทุน FLR349 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ส่วนงานคุ้มครองผู้บริโภค ได้ร่วมกันตรวจเยื่ยมพื้นที่โครงการของสมาชิกกองทุนที่บ้านโหล่งปง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในการปลูกผักวิถีอินทรีย์เพื่อเป้าหมายอาหารปลอดภัยท้องถิ่นและในโอกาสนี้ได้ร่วมกันมอบผักอินทรีย์ในโครงการให้กับโรงพยาบาลแม่แจ่มและโรงเรียนกองแขก เพื่อแนะนำโครงการให้กับทั้งสองแห่งได้รับทราบเพื่อจัดหาให้กับนักเรียนและผู้ป่วยต่อไป
  • กองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่า โครงการ วี คอมมูนิตี้ พลาซ่า 345หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 TEL:096-8390033 FOREST@FLR349.ORG