Forest Landscape Restoration Fund


Update

Agoda joins forces with WWF to plant 6000 trees in Chiang Mai
เปิดตัวโครงการ ณ.บ้านบัวใหญ๋ อ.นาน้อย จ.น่าน
การปลูกป่า ณ.บ้านบัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน
เปิดศูนย์ Center for Social Impact
หารือเครือข่ายผู้ประกอบการทางสังคม เชียงใหม่
การรับมอบต้นกล้ามะม่วงแก้วขมิ้น
นำเสนอแผนงานการปลูกป่า 2.5 ล้านต้น
ผู้ประกอบการจากจังหวัดจันทบุรีเข้าเยี่ยมชมโครงการ
  • กองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่า โครงการ วี คอมมูนิตี้ พลาซ่า 345หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 TEL:096-8390033 FOREST@FLR349.ORG