Forest Landscape Restoration Fund


ภาพการเจริญเติบโตของต้นไม้


สมาชิกเข้าร่วมโครงการ

อโกด้า สนับสนุนโครงการ FLR349 ฟื้นป่าต้นน้ำ สร้างอาชีพชุมชน และท่องเที่ยวยั่งยืน
FLR349 สู่แพลตฟอร์มจัดการเศรษฐกิจสีเขียว
การเปิดตัวโครงการขยายผลของกองทุน FLR 349
เปิดตัวโครงการ ณ.บ้านบัวใหญ๋ อ.นาน้อย จ.น่าน
การปลูกป่า ณ.บ้านบัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน
เปิดศูนย์ Center for Social Impact
หารือเครือข่ายผู้ประกอบการทางสังคม เชียงใหม่
การรับมอบต้นกล้ามะม่วงแก้วขมิ้น
  • กองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่า โครงการ วี คอมมูนิตี้ พลาซ่า 345หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 TEL:096-8390033 FOREST@FLR349.ORG